Nederlandse Orde van Advocaten

Mevrouw Mr M. Horsten van Gemeren is sinds mei 1982 als advocaat ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten. Deze Orde stelt regels vast waaraan iedere advocaat moet voldoen. In dit verband wordt vermeld dat het kantoor geen gebruik maakt van een zogenaamde bankrekening “derdengelden” en als zodanig dus geen “derdengelden” ten behoeve van een cliënt kan ontvangen.