Kosten rechtsbijstand

Voor iedereen: gratis en vrijblijvend oriënterend gesprek

Wanneer u rechtsbijstand of advies nodig hebt, bent u van harte welkom voor een gratis oriënterend gesprek. Dit gesprek is bedoeld ter kennismaking en om de aard van uw vraag te bespreken. Wij nodigen u uit om contact met ons op te nemen.

Mogelijkheden daarna

  • A. Door overheid gesubsidieerde rechtsbijstand
  • B. Tegen uurtarief

A. Door overheid gesubsideerde rechtsbijstand

De overheid heeft een wettelijke regeling ingesteld waarin is vastgelegd wie in aanmerking kunnen komen voor gesubsidieerde rechtbijstand. Dit betekent dat de overheid een gedeelte van de kosten voor haar rekening neemt. De door uzelf te betalen "eigen bijdrage advocaatkosten" is afhankelijk van de hoogte van uw inkomen en vermogen. Zie voor meer informatie de website van de Raad voor Rechtsbijstand.

Bij het eerste gesprek wordt besproken of u al dan niet voor de subsidie-regeling in aanmerking komt en wordt zonodig de aanvraag voor u bij de Raad voor Rechtsbijstand verzorgd.

B. Op basis van het uurtarief

Wanneer u niet voor gesubsidieerde rechtsbijstand in aanmerking komt, komen de kosten van rechtsbijstand voor uw rekening en betaalt u naar gelang de tijdsbesteding in uw zaak. Hiervoor geldt een uurtarief en worden afspraken met u gemaakt. Wij doen ons best daar met elkaar op een goede manier uit te komen. Er worden geen aanvullende kantoorkosten in rekening gebracht.

Overige kosten

De subsidie danwel het uurtarief heeft alleen betrekking op de werkzaamheden van de advocaat. Er kan ook sprake zijn van andere kosten, zoals bijvoorbeeld griffierecht, deurwaarderskosten, kosten voor uittreksels uit het gemeenteregister. Deze kosten komen voor uw rekening naast die voor de werkzaamheden van de advocaat.

Procedeert u op basis van gesubsidieerde rechtsbijstand, dan komt u vaak in aanmerking voor vermindering van het griffierecht.

Heeft U vragen, neem gerust contact met ons op. Wij helpen u graag verder!