KieC

KieC

KieC is een samenwerkingsverband van advocaten en mediators die het belang van kinderen in (echt)scheidingssituaties centraal stellen, waarbij ik ben aangesloten. 

Samen met u kunnen we:

  • Bevorderen dat kinderen zo weinig mogelijk last hebben van scheidingsprocedures
  • Goed ouderschap voortzetten, terwijl de partnerrelatie eindigt
  • Keuzes maken in een verwarrende en onzekere periode
  • Juridische procedures voorkomen die betrekking hebben op het ouderschap en de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het kind
  • Kinderen een stem geven als dit in het belang is van het scheidingsproces door inzet van een KieC coach/kindbehartiger.

De advocaten en mediators van KieC spannen zich in om juridische procedures, die betrekking hebben op het ouderschapsplan en de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de ouders voor hun kinderen, te voorkomen. De KieC advocaten en mediators werken samen om u te helpen de zakelijke geschillen en de emotionele aspecten van de scheiding met elkaar te bespreken. De advocaat ondersteunt u bij het maken van afspraken, die opgenomen worden in het scheidingsconvenant. De mediator helpt u overeenstemming te bereiken over het ouderschapsplan en de positie van de kinderen daarbinnen. Ook kan de mediator de stem van de kinderen in dit proces vertolken. Indien gewenst kunnen de advocaat en de mediator gezamenlijk met u rond de tafel.

Als partner gaat u uit elkaar maar als ouders blijft u samen verantwoordelijk voor de kinderen. KieC helpt u om keuzes te maken in deze vaak verwarrende en onzekere periode.