Disclaimer

Disclaimer

Advocatenkantoor Horsten van Gemeren besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van alle gepubliceerde content op deze website. Advocatenkantoor Horsten van Gemeren is echter niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend. Advocatenkantoor Horsten van Gemeren kan hiervoor dus ook niet aansprakelijk worden gesteld.

Niets van het op deze website geplaatste materiaal mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, via internet, intranet op welke wijze dan ook, noch worden opgenomen in een geautomatiseerd gegevensbestand, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Advocatenkantoor Horsten van Gemeren.

Mocht u vragen hebben dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen.