gesubsidieerde rechtsbijstand

gesubsidieerde rechtsbijstand

Door de overheid gesubsideerde rechtsbijstand of subsidie van mediation:

De overheid heeft een wettelijke regeling ingesteld waarin is vastgelegd wie in aanmerking kunnen komen voor gesubsidieerde rechtsbijstand. Dit betekent dat de overheid een gedeelte van de kosten voor haar rekening neemt in de vorm van het toekennen van subsidie.
De door uzelf te betalen "eigen bijdrage advocaatkosten” of “eigen bijdrage mediator” is afhankelijk van de hoogte van uw inkomen en vermogen.
Zie voor meer informatie de website van de Raad voor Rechtsbijstand. Bij het eerste gesprek wordt besproken of u al dan niet voor de subsidie-regeling in aanmerking komt en wordt zonodig de aanvraag voor u bij de Raad voor Rechtsbijstand verzorgd”.