Echtscheidingsrecht

Echtscheidingsrecht

Veel mensen krijgen te maken met een scheidingssituatie. Dat betekent voor alle betrokkenen een moeilijke tijd, waarin de emoties soms hoog kunnen oplopen. Op het juridische vlak moeten veel zaken geregeld worden waarbij bijstand van een advocaat en mediator gewenst is.

Bij een (echt)scheiding, ontbinding van een geregistreerd partnerschap of verbreking van een samenwoning is het nodig met elkaar afspraken te maken, die schriftelijk worden vastgelegd in een echtscheidingsconvenant, een vaststellings-overeenkomst. Het geeft rust wanneer je bij het maken van dergelijke afspraken wordt begeleid door mij, als deskundige mediator en scheidingsadvocaat. Jullie beslissen zelf welke onderwerpen naast de gangbare onderwerpen worden betrokken: zoals : kinderen (ouderschapsplan), (eigen) woning, schulden, geld, bezittingen, kinderalimentatie, partneralimentatie, verdeling van de inboedel uit de woning, pensioen.

Wanneer de keuze niet op mediation valt en beide partijen zich door hun eigen advocaat laten begeleiden, zal allereerst worden geprobeerd in onderling overleg met de andere partij en zijn of haar advocaat tot goede afspraken te komen. Dat is voor beide kanten het minst belastend. Wanneer het maken van afspraken in onderling overleg niet meer mogelijk is en de rechter moet gaan beslissen, dan begeleid ik u als advocaat in uw procedure.Ook ga ik altijd met u mee naar de zitting bij de Rechtbank. U staat er niet alleen voor!
Er wordt een reële benadering nagestreefd, waarbij ook de menselijke verhoudingen niet worden vergeten. Niet uit het oog wordt verloren dat de beëindiging van uw relatie voor u en uw gezinsleden een ingrijpende en emotionele gebeurtenis is! .

Ook echtscheidingsbemiddeling bij mediation behoort tot de mogelijkheden waarbij beide betrokkenen worden begeleid om samen in goede harmonie afspraken met elkaar te maken, die ook schriftelijk worden vastgelegd in een echtscheidingsconvenant.

Samen afspraken maken komt altijd de duurzaamheid van de afspraken ten goede en is vooral ook in het belang van eventueel aanwezige kinderen. Samen afspraken maken creëert rust, hoe gek dat ook misschien klinkt. Wanneer het op lastige onderdelen tot afspraken is gekomen, geeft dat een goede basis om op overgebleven noodzakelijke contactmomenten op een normale manier met elkaar om te gaan. Dat is vooral gewenst wanneer er kinderen zijn: kinderen vinden het heel fijn wanneer hun ouders na de scheiding “normaal” tegen elkaar kunnen doen.

Wanneer er minderjarige kinderen zijn is een ouderschapsplan, waarin afspraken worden gemaakt over allerlei zaken die de kinderen na de scheiding aangaan, verplicht gesteld door de Rechtbank. Ik stel samen met u het ouderschapsplan op en dien dat, tegelijk met het verzoekschrift tot echtscheiding of ontbinding van het geregistreerd partnerschap, voor u in bij de Rechtbank.
Wanneer het van belang is na te gaan of er kinderalimentatie en of partneralimentatie kan worden betaald/ontvangen, kan er een alimentatie-berekening worden gemaakt.