Echtscheidingsrecht

Echtscheidingsrecht

Bij het verbreken van een samenlevingsrelatie kunnen de emoties hoog oplopen. Op juridisch vlak moeten veel zaken geregeld worden waarbij bijstand van een advocaat en mediator gewenst is. Allereerst zal worden geprobeerd in onderling overleg met de andere partij en zijn of haar advocaat tot goede afspraken te komen. Is het maken van afspraken niet meer mogelijk en moet de rechter beslissen, dan begeleiden wij u in uw procedure.

Naast de (echt)scheiding zelf komen belangrijke aandachtsgebieden als de kinderen, alimentatie, ouderschapsplan, boedelverdeling en pensioen in beeld. Er wordt een reële benadering nagestreefd, waarbij ook de menselijke verhoudingen niet worden vergeten. Niet uit het oog wordt verloren dat de beëindiging van uw relatie voor u en uw gezinsleden een ingrijpende en emotionele gebeurtenis is!

Ook echtscheidingsbemiddeling behoort tot de mogelijkheden waarbij beide betrokkenen worden begeleid om samen in goede harmonie afspraken met elkaar te maken die schriftelijk worden vastgelegd in een echtscheidingsconvenant. Samen afspraken maken komt de duurzaamheid van de afspraken ten goede en is ook in het belang van eventueel aanwezige kinderen. Wanneer er minderjarige kinderen zijn is een ouderschapsplan, waarin afspraken worden gemaakt over allerlei zaken die de kinderen na de echtscheiding aangaan, verplicht. Wij stellen samen met u het ouderschapsplan op en dienen dat, tegelijk met het verzoekschrift tot echtscheiding, voor u in bij de rechtbank.

Wanneer het van belang is na te gaan of er (kinder- en of partneralimentatie kan worden betaald/ontvangen, kan er een alimentatie-berekening worden gemaakt.