Contractenrecht

Contractenrecht

Het geven van advies bij het beëindigen van contracten: rechtsbijstand bij geschillen betreffende alle soorten contracten.

Het kan zijn dat u een contract wilt beëindigen en dat de wederpartij daarmee niet instemt. Over het algemeen zijn er geldende regels op grond waarvan een contract kan worden opgezegd.

Misschien wordt u aangesproken tot betaling op grond van een door de wederpartij gesteld contract en klopt dat volgens u niet? Soms komt het voor dat een ander met gebruikmaking van uw gegevens verplichtingen op uw naam is aangegaan.  Dan is het zaak zo snel mogelijk advies in te winnen over uw juridische positie en de te ondernemen stappen. 

Ook hier is het mogelijk dat u een dagvaarding ontvangt om voor de kantonrechter of rechtbank te verschijnen. Zorg dat u tijdig contact opneemt zodat voldoende tijd beschikbaar is om een verweer voor te bereiden. Meestal kan er nog uitstel worden verkregen wanneer dat tijdig wordt aangevraagd.

Wanneer u niet tijdig verweer hebt gevoerd, en u bij verstek veroordeeld bent, is de zaak nog niet verloren! Wanneer u dan alsnog snel juridische hulp inschakelt, zijn er nog mogelijkheden de veroordeling aan te vechten. Omdat dat wel aan korte termijnen is gebonden, is het belangrijk dat u zo spoedig mogelijk actie onderneemt.