Consumentenrecht

Consumentenrecht

Het consumentenrecht betreft de rechten en plichten van koper en verkoper bij een consumentenkoop, met betrekking tot een roerende zaak. De koop wordt gesloten tussen een professionele verkoper en de consument. U als consument bent veelal de zwakkere partij en behoeft bescherming. Daarom zijn er aparte regels gegeven. Het gekochte kan bijvoorbeeld gebreken vertonen of het beantwoord niet aan hetgeen u er redelijkerwijs van mocht verwachten. Heeft u misschien schade geleden door de wanprestatie van de leverancier?

Neem vrijblijvend telefonisch contact op voor een eerste advies hoe te handelen.

Wij kunnen u begeleiden voor iedere juridische instantie (kantonrechter, rechtbank etc.) bij een dagvaardingsprocedure (wanneer u nu eiser of verweerder bent)