Bestuursrecht

Bestuursrecht

waaronder het sociaal zekerheidsrecht en sociale voorzieningen. Het geven van advies en verlenen van rechtsbijstand in bezwaar- en beroepsprocedures.

Onder het sociale zekerheidsrecht vallen zaken die te maken hebben met uitkeringen wegens arbeidsongeschiktheid (WIA/WAO/Wajong) en werkloosheid (WW). 

Onder sociale voorzieningen vallen onder meer bijstandsuitkeringen (WWB) AOW-uitkeringen en persoonsgebonden budget (PGB).

Uitkeringen kunnen veel vragen oproepen, bijvoorbeeld in geval van verdenking van het plegen van fraude of de eis tot terugbetaling van de uitkering om andere redenen.

Ingeval u van een (bestuurs)orgaan een beslissing ontvangt: wees er op tijd bij! De termijn voor het instellen van een bezwaar- of beroepsprocedure bedraagt meestal 6 weken. Als u die termijn ongebruikt laat verstrijken, is de beslissing van de uitkerende instantie onherroepelijk geworden.